คนรุ่นมิลเลนเนียลในสหรัฐฯ มักจะมีมุมมองที่ดีต่อต่างประเทศและสถาบันต่างๆ แม้ว่าพวกเขาจะอายุมากขึ้นก็ตาม

คนรุ่นมิลเลนเนียลในสหรัฐฯ มักจะมีมุมมองที่ดีต่อต่างประเทศและสถาบันต่างๆ แม้ว่าพวกเขาจะอายุมากขึ้นก็ตาม

คนหนุ่มสาวในสหรัฐอเมริกามักมีมุมมองเชิงบวกต่อต่างประเทศและสถาบันต่างๆมากกว่าผู้สูงอายุ ตามการสำรวจของ Pew Research Center แต่ทัศนคติเหล่านี้ยังคงมีอยู่ตามยุคสมัยหรือไม่? ผลการวิเคราะห์ใหม่บ่งชี้ว่าแม้ในขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้น คนรุ่นหลังก็มีแนวโน้มที่มุ่งเน้นในระดับสากลมากขึ้น เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้นำและประเทศที่อยู่นอกพรมแดนของพวกเขา และมีโอกาสน้อยที่จะมองว่าสหรัฐฯ เป็นพิเศษด้านล่างนี้คือข้อเท็จจริงสำคัญ 5 ประการเกี่ยวกับวิธีที่คนอเมริกันรุ่นต่างๆ มองโลก

คนรุ่นมิลเลนเนียลมีทัศนคติเชิงบวกต่อจีนมากที่สุด

 แต่ความคิดเห็นกลับลดลงในทุกชั่วอายุคน1ความคิดเห็นของจีนลดลงในหลายรุ่น – แต่คนหนุ่มสาวยังคงเป็นบวกมากกว่าคนรุ่นอื่น ๆ ทุกวันนี้มีเพียงชนกลุ่มน้อยหลายรุ่นเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขามีมุมมองที่ดีต่อจีน – ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่คำถามนี้ถูกถามครั้งแรกในปี 2548 แต่คนรุ่นมิลเลนเนียล (32%) มองประเทศในแง่บวกมากกว่าคนรุ่น Gen Xers (23%) หรือคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ (21%).

ในขณะที่ความเห็นของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ส่วนใหญ่เป็นไปตามรูปแบบเหล่านี้เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยคนรุ่นใหม่แสดงความเชื่อมั่นในตัวเขามากกว่าคนที่มีอายุมาก ทุกวันนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามกลุ่มอายุ ตัวอย่างเช่น ในปี 2014 คนกลุ่มมิลเลนเนียลมีแนวโน้มมากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่จะมีความเชื่อมั่นในสี (34% เทียบกับ 24% ตามลำดับ) ทุกวันนี้ ในแต่ละรุ่นมีเพียงประมาณหนึ่งในห้าเท่านั้นที่พูดเหมือนกัน

มีไม่กี่คนที่มองรัสเซียในแง่ดี แต่คนรุ่นใหม่มีทัศนคติเชิงบวกมากกว่า2มุมมองต่อรัสเซียก็ลดลงเช่นกันในรุ่นต่างๆ แต่คนอเมริกันที่อายุน้อยกว่ายังคงเป็นแง่บวกมากกว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของชาวอเมริกันที่มีมุมมองเชิงบวกต่อรัสเซียได้ลดลงครึ่งหนึ่ง โดยลดลงจาก 44% ในปี 2550 เหลือ 22% ในปัจจุบัน การลดลงของการสนับสนุนรัสเซียนั้นรุนแรงที่สุดในหมู่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์: ในขณะที่ 45% ในตอนแรกเห็นว่ารัสเซียอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่พูดแบบเดียวกันในวันนี้ ทัศนคติของคนรุ่นมิลเลนเนียลก็เปลี่ยนไปในทางลบมากขึ้นเช่นกัน โดยลดลงจาก 52% ในปี 2550 เป็น 25% ในปี 2563 แต่ยังคงค่อนข้างดีต่อรัสเซียมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมาก (แม้ว่าจะคล้ายกับ 23% ของ Gen Xers ที่มีความคิดเห็นในเชิงบวก ของประเทศ).

คนส่วนใหญ่ในรุ่นต่าง ๆ เห็นว่าสหประชาชาติอยู่ในเกณฑ์ดี3คนรุ่นใหม่มักจะชอบองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า คนรุ่นมิลเลนเนียลมีคะแนนนิยมต่อองค์การสหประชาชาติอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์มากกว่าคนรุ่น Gen Xers หรือรุ่นเบบี้บูมเมอร์ ความคิดเห็นขององค์กรพหุภาคีส่วนใหญ่ผันผวนตามกัน นับตั้งแต่มีการถามคำถามนี้ครั้งแรกในปี 2547

รูปแบบเดียวกันนี้เป็นความจริงอย่างมากสำหรับมุมมองของสหภาพยุโรป ในปี 2020 คนรุ่นมิลเลนเนียล 63% มีมุมมองที่ดีต่อสหภาพยุโรป เมื่อเทียบกับคนรุ่น Gen Xers ประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า (50%) และคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ (51%) และในขณะที่ความคิดเห็นของคนรุ่นต่างๆ ได้เคลื่อนไหวร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2545 คนรุ่นมิลเลนเนียลก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีทัศนคติเชิงบวกมากที่สุดต่อองค์กรในบรัสเซลส์

มุมมองของ NATO มีความคล้ายคลึงกัน ก่อนปี 2559 มีข้อตกลงมากมายจากคนรุ่นต่างๆ โดยคนรุ่นละ 4 ใน 10 คนขึ้นไปมีความเห็นที่ดีต่อองค์กรตามสนธิสัญญา แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความคิดเห็นของคนยุคมิลเลนเนียลต่อกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 60% ในขณะที่คนรุ่นอื่นๆ ประมาณครึ่งหนึ่งยังคงพูดเช่นเดียวกัน (53% ของทั้ง Gen Xers และ Boomers มองว่า NATO อยู่ในเกณฑ์ดี เช่นเดียวกับ 49% ของ Silent Generation ในปี 2562)

คนรุ่นเก่ามักจะพูดว่าสหรัฐฯ ‘เหนือกว่า’ 

ประเทศอื่นๆ4คนอเมริกันรุ่นเก่ามักจะมองประเทศของตนเป็นพิเศษ นี่เป็นกรณีที่ผู้คนคิดว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เหนือประเทศอื่น ๆ ในโลกหรือไม่ ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมกับประเทศอื่น ๆ ; หรือประเทศอื่นๆ ดีกว่าสหรัฐฯ สมาชิกกลุ่ม Boomers หรือ Silent Generation ประมาณ 4 ใน 10 คนกล่าวว่าสหรัฐฯ อยู่เหนือประเทศอื่นๆ ในโลก ขณะที่กลุ่ม Gen Xers เพียง 1 ใน 4 หรือน้อยกว่า (26%) และกลุ่ม Millennials (22) %) พูดเหมือนกัน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบเหล่านี้ค่อนข้างคงที่ โดยคนในยุคเงียบมีแนวโน้มเป็นสองเท่าของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่มองว่าอเมริกายืนอยู่เหนือประเทศอื่นๆ

ความแตกแยกที่เพิ่มขึ้นของคนรุ่นต่อ ๆ ไปมองสถานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา5คนรุ่นเก่ามักจะมองว่าสหรัฐฯ เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ในปี พ.ศ. 2551 คนรุ่นต่างๆ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในการประเมินว่าประเทศใดเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจชั้นนำของโลก – สหรัฐฯ จีน ประเทศในสหภาพยุโรปหรือญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2559 ช่องว่างระหว่างวัยได้เกิดขึ้น ปัจจุบัน คน Gen X มีแนวโน้มมากกว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลที่จะบอกว่าสหรัฐฯ เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของโลก (66% เทียบกับ 51% ตามลำดับ)

แนะนำ ufaslot