การปรับปรุงความตระหนักและความรู้ด้านสุขภาพเป็นเพียงขั้นตอนเดียวแม้ว่าจะมีความสำคัญ

การปรับปรุงความตระหนักและความรู้ด้านสุขภาพเป็นเพียงขั้นตอนเดียวแม้ว่าจะมีความสำคัญ

น้ำสะอาด เด็กสุขภาพดการปรับปรุงความตระหนักและความรู้ด้านสุขภาพเป็นเพียงขั้นตอนเดียวแม้ว่าจะมีความสำคัญในภูมิภาคดาร์ฟูร์ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ชุมชนต่างๆ กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประเภทอื่นๆ เช่น ตกลงที่จะจ่ายเงินเพื่อการใช้น้ำหมู่บ้าน Sisi ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความขัดแย้งทั่วดาร์ฟูร์เมื่อ 15 ปีที่แล้ว เนื่องจากผู้คนต่างแสวงหาความปลอดภัยใกล้กับ

ถนนสายหลักที่มีการป้องกันมากกว่า 

แต่ด้วยบริการพื้นฐานที่มีอยู่ไม่กี่แห่ง ลำธารในบริเวณใกล้เคียงจึงเป็นที่เดียวสำหรับรับน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่สกปรกหลุมเจาะสามหลุมตอนนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำที่ปลอดภัยไปยังก๊อกชุมชนในหมู่บ้าน ‘คณะกรรมการล้าง’ ซึ่งประกอบด้วย 12 คนจัดการระบบน้ำและรวบรวมเงิน 5 ปอนด์ซูดาน (10 เซ็นต์) ต่อเดือนจากครอบครัว เพื่อรักษาเครือข่ายและทำให้น้ำสะอาดไหลผ่าน และปรับปรุงสุขภาพของประชาชน

มาเรียมเป็นหนึ่งในผู้หญิงสองคนในกลุ่มที่มีบทบาท

สำคัญในการโน้มน้าวให้คนจ่ายค่าบริการ “แต่ก่อนผู้คนจะบ่นเรื่องการจ่ายเงิน แต่ตอนนี้ เพราะพวกเขาเห็นด้วย [การเข้าถึงน้ำ] ดีกว่า” เธอกล่าว มาเรียมเสริมว่า เด็ก ๆ รวมทั้งเธอเองมีอาการท้องร่วงน้อยลงเนื่องจากคุณภาพน้ำดีขึ้นไม่เคยยอมแพ้สถิติที่แสดงความก้าวหน้าในการป้องกันภาวะทุพโภชนาการนั้นเกิดขึ้นได้ยาก แต่ย้อนกลับไปที่หมู่บโอเลบ 

จุดสุดยอดของโครงการร่วมสามปี 

(ยูนิเซฟ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และโครงการอาหารโลก) ในโอเลบและหมู่บ้านอื่นๆ อีก 74 แห่ง พบว่าการแคระแกร็นลดลงเกือบ 10% ในเด็กที่อยู่ภายใต้ อายุสองขวบโครงการมุ่งเน้นไปที่การบริการและการสนับสนุนแบบองค์รวม ตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงการดำรงชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างกำแพงเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อพืชผลและบ้านเรือน ผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารจากภัยธรรมชาติ

ที่เกิดกับเด็กนั้น สังเกตได้จากมารดาที่ไปคลินิกสุขภาพการป้องกันภาวะทุพโภชนาการในซูดานนั้นซับซ้อน แต่ความเข้าใจที่ดีขึ้นและการยอมรับขนาดของปัญหา รวมกับการช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนและบริการในระยะยาว เป็นขั้นตอนที่สำคัญในความพยายามที่จะทำลายวงจรของการขาดสารอาหาร

ในยุคของความไม่แน่นอนและความขัดแย้ง 

เท้าและมือเล็กๆ ของทารกที่เอื้อมออกไปสามารถดึงหัวใจที่แข็งกระด้างที่สุดเข้ามาได้ ทารกเป็นตัวแทนของความหวังและการเริ่มต้นใหม่ พวกเขาเป็นกระดานชนวนเปล่าที่เราวางความปรารถนาของเราเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 มีทารกประมาณ 395,072 คนเกิด ในขณะที่ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปตอนเที่ยงคืนของวันปีใหม่ ยูนิเซฟได้ส่งช่างภาพ 12 คนในสิบเขตเวลาเพื่อจับภาพอนาคตของโลก

Credit : บาคาร่า666